mgr inż. Bartosz Pitak - właściciel Kancelarii

mgr inż. Bartosz Pitak - właściciel Kancelarii

Długoletni praktyk (ponad 12 lat) w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywał w Poznaniu, pracując w Agencji będącej państwową osobą prawną oraz w uczelni publicznej o charakterze sportowym. Przeprowadził i nadzorował kilkaset postępowań przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy Pzp, współtworzył regulaminy wewnętrzne dotyczące gospodarowania środkami publicznymi, sporządzał projekty umów na dostawy, usługi i roboty budowlane. W dużej części realizowane postępowania przetargowe dotyczące robót budowlanych dofinansowane były w ramach pomocy publicznej (ze środków UE jak i funduszy ministerialnych), a wartości szacunkowe tych inwestycji opiewały na kilkunastomilionowe kwoty. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (w latach 1997-2002). Obecnie student jednolitych studiów magisterskich III roku Prawa w Poznaniu, gdzie zgłębia wiedzę prawniczą z różnych gałęzi prawa. Wykładowca studiów podyplomowych z zamówień publicznych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Dane kontaktowe T: +48 601 805 790 E: bartosz@pitak.pl